Kerkramen tussen Maas en Waal

Gebrandschilderde glas-in-loodramen in de kerken tussen Maas en Waal​

Op deze website vindt u een vrijwel compleet overzicht van de gebrandschilderde glas-in-loodramen in de  kerken in het Land van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen, westelijk gedeelte. De meeste kerkgebouwen en de daarin aanwezige ramen stammen uit de tweede helft van de 19e en de eerste helft van de 20ste eeuw.  Deze glas-in-loodramen zijn van grote cultuurhistorische waarde en verdienen meer aandacht van een groter publiek.

De kerkramen goed bekijken kan alleen binnen in het kerkgebouw. En zelfs dan is het vaak heel lastig te onderscheiden wat op de kleurrijke ramen is afgebeeld. Buiten de reguliere liturgievieringen zijn, voor zover bekend, alleen de Antonius Abtkerk te Wijchen, de Ewaldenkerk te Druten en de O.L. Vrouw van Zeven Smartenkerk te Molenhoek nog enkele uren per week vrij toegankelijk. Komt nog bij dat steeds meer kerken aan de eredienst worden onttrokken, te koop staan of verkocht zijn. Door deze ontwikkeling dreigen in het Maas en Waalgebied, en niet alleen hier, de vaak schitterende glas-in-loodramen voorgoed verloren te gaan.

Veel van deze ramen zijn ooit, zelfs in tijden van diepe armoede, met financiële bijdragen van de dorpsgemeenschappen tot stand gekomen en zijn gelukkig nog steeds in volle pracht aanwezig in de bijna dertig kerkgebouwen, verspreid door het land tussen Maas en Waal.

 

Dit overzicht van de kerkramen, gefotografeerd in de periode oktober 2019 – juni 2020 en aangevuld met achtergrondinformatie, maakt het enigszins verborgen en voor velen onbekend religieus en cultureel erfgoed ook voor een breder publiek makkelijk toegankelijk. In de hoop dat door het zien van de schitterende glas-in-loodramen  de kans toeneemt, dat deze ten onrechte bijna vergeten kunstwerken in het land tussen Maas en Waal behouden kunnen blijven.

Met het online zetten van nagenoeg alle gebrandschilderde glas-in-loodramen aanwezig in de parochiekerken in het land tussen Maas en Waal is de eerste fase van de inventarisatie voltooid.  De site bevat achtergrondinformatie over de afgebeelde kerkramen voor zover die uit openbare, betrouwbaar geachte informatiebronnen bekend en beschikbaar is. Helaas zijn voor veel ramen deze gegevens nog incompleet of zelfs in het geheel afwezig.
Voor het vervolg van de inventarisatie is het voornemen om de nog ontbrekende achtergrondinformatie aan te vullen. Daarvoor is ook uw hulp nodig. Indien u beschikt over betrouwbare informatie, u moet dan denken aan de naam van de ontwerper/kunstenaar, het glasatelier dat het raam gemaakt heeft, het jaar van plaatsing of andere interessante info, geef deze dan door d.m.v. het contactformulier. Correcties van onjuistheden zijn natuurlijk ook van harte welkom. De nieuwe gegevens zullen dan zo snel mogelijk in de teksten worden verwerkt.

contact

Wilt u meer informatie, heeft u vragen of heeft u zelf meer informatie? Laat uw gegevens achter en ik neem zo spoedig mogelijk contact op.

Uw gegevens worden niet opgeslagen op deze website maar uitsluitend gebruikt om contact op te nemen.