Beneden-Leeuwen, Alphonsuskerk

De kerk

Beneden-Leeuwen, Alphonsus kerk

De Kerk
De H. Alphonsus de Liguorikerk te Beneden-Leeuwen is gebouwd in de jaren 1898-1900 naar een ontwerp van Caspar Franssen (Tegelen, 1860-Roermond, 1932). Het is een kruisbasiliek in neoromaanse stijl met zeer korte transeptarmen en een vieringtoren. Overkluisd met bakstenen kruisribgewelven. Opgetrokken in baksteen van bonte kleur. Het oorspronkelijk ontwerp is door scheurvorming en verzakking slecht ten dele uitgevoerd: het schip ingekort, de vieringtoren verkleind, de twee façadetorens weggelaten, waardoor het gebouw een nogal gedrongen indruk maakt. De lengte-as is noord-zuid (= priesterkoor). In de verhoogde koorsluiting vijf hoge rondboogvensters. Het hoogkoor heeft een vrij lage kooromgang, voorzien van vijf paar kleine rondboogvensters voor de lichtinval.
De bouw van kerk en pastorie werd uitgevoerd door de Amsterdamse aannemer F. Raymakers voor de som van f.61.838. Kosten afzonderlijk aangeleverde stenen f 23.900.
De kerk is toegewijd aan H. Alphonsus de Liguori ( 1696-1787). De beschermheilige van de kerk is de stichter van de congregatie der Redemptoristen.
Tot 1900 maakten de katholieken van Beneden- en Boven-Leeuwen gebruik van de aan de Waaldijk gelegen Waterstaatskerk uit 1836. In 1900 werd de parochie gesplitst en kregen beide nieuwe parochies ieder hun eigen kerk.
Rijksmonument nr 523078.

De ramen

 

De Ramen
Zowel de figuratieve als de non-figuratieve glas-in-loodramen zijn in 1900 geleverd door Atelier Wilhelm Derix uit Goch (Dld). In de koorsluiting vijf hoge rondboogramen met taferelen uit de bijbel en het leven van bekende heiligen in een rijke, veelkleurige compositie. In de kooromgang vijf paar kleinere rondboogramen: twee paar met engelen, drie paar ornamentramen met florale motieven. De overige vensters zijn beglaasd met niet-figuratieve ornamentramen.
Vermeldenswaard is het kleurrijke raam in de oostelijke zijbeuk ontworpen door Abe Koolhout (11 jaar) en vervaardigd door Atelier Joelle D’Alsace uit Lanaken (Be). Prijswinnend raam van een ontwerpwedstrijd voor een glas-in-loodraam in het kader van de restauratie van de kerk in 2010-2011. Van basisschool De Leeuwenkuil hadden 230 leerlingen een ontwerp ingestuurd. Volgens de jury: mooie kleuren in perfecte balans, sprekende compositie met een boodschap.

Bron
A.G. Schulte, Beneden-Leeuwen in: Het Land van Maas en Waal, de Monumenten van Geschiedenis en Kunst (Den Haag, 1986) 179-187
www.maaswaalweb.nl/restauratieKerkBenL 2010

 

 

 

 

Vijf hoge rondboogramen in de koorsluiting

 

 

 

Positie 6
Boven: Clara met monstrans tegenover Saracenen die haar klooster waren binnengedrongen
Onder: Thomas van Aquino die de hymne “O Sacrum Convivium”schrijft

Positie 7
Boven: de wonderbare broodvermenigvuldiging
Onder: Mozes en de mannaregen
verder nog de twee evangelisten Lucas en Johannes

 

 

 

Positie 8 (middenraam)
Boven: Christus aan het kruis, staande naast het kruis Maria en Johannes
Onder: het laatste avondmaal
verder God de Vader en de H.Geest als duif en een evangelist/profeet?

Positie 9
Boven: wonder van Kana, Christus verandert water in wijn op de bruiloft te Kana
Onder: Mozes slaat water uit de rots
verder nog de twee evangelisten Marcus en Mattheus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positie 10
Boven: Carolus Borromeus reikt pestlijders de communie uit
Onder: Juliana van Luik/van Cornillon met drie engelen en een monstrans

 

 

 

 

 

In de kooromgang 5 paar kleinere rondboogramen

 

 

 

Positie 11
Een vensterpaar met decoratieramen

Positie 12
Een vensterpaar met engelen die de passiewerktuigen tonen

 

 

 

 

 

 

 

Positie 13
Een vensterpaar met decoratieramen

Positie 14
Een vensterpaar met een engel die monstrans toont en een engel die passiewerktuigen toont

Positie 15
Een vensterpaar met decoratieramen

 

Decoratieramen/ornamentramen

Positie 16
Tripletrondboograam in voorgevel, achter orgeltribune

Positie 5
Tripletrondboogramen in de lichtbeukzone van het middenschip en priesterkoor

 

 

 

 

 

Positie 3
Drie rozetramen in de ondermuur van beide transeptarmen

Positie 1
Prijswinnend raam van ontwerpwedstrijd ter gelegenheid van restauratie kerk in 2010, gewonnen door Abe Koolhout (toen 11 jaar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positie 4
Drie evenhoge hoge rondboogramen in de lichtbeuk van het transept

Positie 2
Ornamentramen/decoratieramen in de zijgevels van de zijbeuken

contact

Wilt u meer informatie, heeft u vragen of heeft u zelf meer informatie? Laat uw gegevens achter en ik neem zo spoedig mogelijk contact op.

Uw gegevens worden niet opgeslagen op deze website maar uitsluitend gebruikt om contact op te nemen.