Boven-Leeuwen, Willibrorduskerk

De kerk

Boven-Leeuwen, Willibrorduskerk

De Kerk
De H. Willibrorduskerk te Boven-Leeuwen is gebouwd in de jaren 1916-1917 naar een ontwerp van architect Wolter te Riele Gzn (Deventer, 1867-Utrecht, 1937). Het werk werd uitgevoerd door Marinus en Gijsbertus van Heck uit Alphen.  Het is een driebeukige basiliek met pseudotransept in laat-neogotische stijl, opgetrokken in rode baksteen en met leien gedekt. Een toegangsportaal met hoge topgevel, een toren met zeskante spits en een angelustorentje op de viering. Lengte-as van ZW -NO (= priesterkoor). Het kerkgebouw is opvallend door de eigen interpretatie van de neogotiek door de architect. Door ernstige bouwtechnische mankementen moest de oorspronkelijke toren reeds kort na de bouw 9 m verlaagd worden. Door de schade ontstaan door de watersnoodramp van 1926 moest het kerkgebouw in 1932 ingrijpend gerestaureerd worden. Voor een gedetailleerde beschrijving van het complexe kerkgebouw zie Schulte, pag 149.
Ter vervanging van de Waterstaatskerk uit 1836. Door een brand in 1916 was de schade aan de Waterstaatskerk dusdanig dat herstel niet zinvol werd geacht.
Rijksmonument nr 523086
Aan de eredienst onttrokken 12 november 2023.

De ramen

De Ramen
De gehele kerk is uitbundig figuratief beglaasd door Atelier Wilhelm Derix uit Goch in de periode 1916-1919 . De ramen zijn in 1989 gerestaureerd. Voor een groot gedeelte zijn ze  geschonken door bouwpastoor C.P.J. Schoenmakers.

In de vijf hoge lancetramen met middenstijl en vensterkop van het priesterkoor zijn scènes uit het leven van Christus afgebeeld.
In de Mariakapel en de Josephkapel drie ramen met bijbelse figuren staande onder een baldakijn in een dubbele omlijsting van architecturale en florale motieven.
In de doopkapel drie kleinere ramen met bijbelse taferelen.
In de zijbeuken zeventien spitsboogramen met afbeeldingen van diverse “heiligen” met hun attributen tegen een achtergrond van blank glas met een smalle decoratieve omlijsting.
In de vier vensters van de zangtribune in de zuidgevel zijn David, Caecilia en Gregorius afgebeeld tegen een achtergrond van blank glas.
In de lichtbeukzone boven in de viering: klein driehoekvenster met aan weerszijden twee kleine rozetten, én twee spitsboogvensters met erboven een klein driehoekvenster.
In de bovenlichtzone van de viering onder de toren: vier spitsboogvensters met in elk raam een profeet met een evangelist op zijn schouder in een decoratieve omlijsting.

Bron
A.G. Schulte, Boven-Leeuwen in: Het Land van Maas en Waal, de Monumenten van Geschiedenis en Kunst (Den Haag, 1986) 156-164
Maya van Os, 100 jaar Parochiekerk H. Willibrordus, Boven Leeuwen (Boven Leeuwen, 2018)

 

 

 

 

Rondom het priesterkoor vijf hoge lancetramen met scènes uit het Nieuwe Testament

 

 

Positie 15
de Annunciatie/ Blijde Boodschap

Positie 16
Geboorte van Christus/Aanbidding der Herders
in de vensterkop de profeet Hosea

 

 

 

 

 

 

Positie 17, middenraam
Calvariegroep
In de vensterkop God de Vader en de H. Geest als duif, onderaan de Emmaüsgangers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positie 18
de Verrijzenis/Wederopstanding uit de dood
in de vensterkop de profeet Isaias

Positie 19
Pinksteren/Nederdaling Heilige Geest

 

 

Mariakapel

Positie 12
H. Anna (moeder van Maria) onderwijst Maria

Positie 13
Maria met kindje Jezus op de arm

Positie 14
H. Joachim (vader van Maria)

 

 

 

Josephkapel

Positie 20
Johannes de evangelist met adelaar

Positie 21
H. Joseph met leliestaf en model van St.Pieterkerk

Positie 22
Aartsengel Michaël en de draak

In de zijbeuken 17 spitsboogramen met portretten van apostelen en heiligen die hun attribuut vasthouden

 

 

8 portretten in de westelijke zijbeuk

Positie4
H. Ambrosius met bijenkorf
Positie 5
H. Gregorius de Grote, als paus met boek, kruisstaf en duif
Positie 6
H. Paulus met zwaard

 

 

 

Positie 7
H. Petrus met sleutel
Positie 8
H. Andreas met X-kruis
Positie 9
H. Thomas met winkelhaak

 

 

 

 

 

 

Positie 10
H. Johannes, apostel en evangelist, met kelk + slang/draakje
Positie 11
H. Jacobus Maior met pelgrimsstaf

 

 

9 portretten in de oostelijke zijbeuk

 

 

 

 

Positie 23
H. Jacobus minor met knots
Positie 24
H. Philippus met kruisstaf
Positie 25
H. Mattheus met bijl

 

 

 

 

 

 

Positie 26
H. Bartholomeus met mes
Positie 27
H. Simon met zaag
Positie 28
H. Thaddeus met hellebaard

 

 

 

 

 

 

 

Positie 29
H. Augustinus met vlam
Positie 30
H. Hiëronymus met leeuw
Positie 31
H. Christoffel met kind op schouder

 

 

Doopkapel

Positie 1
Doop in de Jordaan

Positie 2
Mozes laat de Egyptenaren verdrinken in de Rode Zee

Positie 3
Kindermoord te Bethlehem

 

 

 

 

 

Positie 39

Achter de zangtribune/orgeltribune in de zuidgevel vier ramen die samen als thema religieuze muziek hebben

v.l.n.r.
Paus Gregorius de Grote, hij bracht eenheid in de kerkzang (het gregoriaans)
De musicerende Caecilia, patrones van de muziek
Twee engelen die luisteren naar de musicerende Caecilia en een banderol vasthouden met de tekst “cantate domino”
Een harpspelende koning David

Lichtbeukzone

Lichtbeukzone “viering” bij priesterkoor

Positie 32
Lichtbeukvenster met Willibrordus, beschermheilige van de  kerk, erboven een spitsboograampje met een engel die een schaalmodel van de kerk van Boven-Leeuwen draagt
Positie 33
Spitsboograampje met duif, te midden van 2 kleine rozetten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positie 34
Lichtbeukvenster met Abdis Aldegondis, erboven een spitsboograampje met een engel die een schaalmodel van de voormalige middeleeuwse Aldegondis-kerk aan de Waalbandijk draagt. De kerk ging in 1706 verloren bij een dijkdoorbraak.

 

 

 

 

 

 

 

Lichtbeukzone ” torenviering”

Positie 36
Spitsboogvenster met evangelist Mattheus op schouder profeet Isaias

Positie 37
Spitsboogvenster met evangelist Johannes op schouder profeet Ezechiël

 

 

 

Positie 35
Spitsboogvenster met evangelist Marcus op schouder profeet Daniël

Positie 38
Spitsboogvenster met evangelist Lucas op schouder profeet Jeremias

 

Decoratief rond lichtbeukraam in middenschip

 

 

contact

Wilt u meer informatie, heeft u vragen of heeft u zelf meer informatie? Laat uw gegevens achter en ik neem zo spoedig mogelijk contact op.

Uw gegevens worden niet opgeslagen op deze website maar uitsluitend gebruikt om contact op te nemen.