Hernen, Judocuskerk

De kerk

De kerk
De H. Judocuskerk te Hernen is gebouwd in 1893 naar een ontwerp van architect-aannemer Pier Stornebrink ( Wirdum, 1853-Roermond, 1910). Bouwkosten f 32.732,50.
Het is een driebeukige kruiskerk in neo-romaanse stijl, opvallend door vier grote en zes kleine apsissen. Georiënteerd. Opgetrokken in baksteen, inwendig: baksteen in velerlei soorten, vormen en kleuren. Voor het middenschip een vierkante toren (48m) met apsisvormig toegangsportaal.
Ter vervanging van de middeleeuwse parochiekerk.
Rijksmonument nr 9312

De ramen

De Ramen
In de apsis van het priesterkoor vier rondboogramen uit 1925 met afbeeldingen van heiligen uit de “wereld” van de franciscanen in een architecturale omlijsting. De ramen zijn geleverd door kunstwerkplaatsen Cuypers & Co. De werkplaats stond na het overlijden van Pierre Cuypers in 1921 onder leiding van zijn zoon Joseph Cuypers, evenals zijn vader een belangrijk architect van vele kerken. Atelier F. Nicolas & Zonen uit Roermond heeft de ramen vervaardigd, naar ontwerp van Joan Collette (info Vincent Collette, kleinzoon). Joan Collette was van 1922 tot 1927 in dienst van kunstwerkplaatsen Cuypers & Co.
De ramen zijn geschonken door de familie van pastoor pater Bruno Spruit O.F.M. bij gelegenheid van zijn 40-jarig kloosterjubileum. De opdracht voor de 4 geschilderde raampjes werd verleend aan de heer Cuijpers voor fl 1260 “ad intentionem dantis”. (H.L.J. Kolks, Rondom St. Judocus, bijlage XVII, 1993)
In de apsis van het noordertransept vier rondboogramen uit 1950 met de vier evangelisten naar ontwerp van pater Lando van den Berg O.F.M.
In de apsis van het zuidertransept vier rondboogramen uit 1993 met vier engelen van Atelier J. Lelieveld & Zonen uit Den Bosch. Drie ramen (Michael, Gabriël, Rafaël) zijn bij het 100-jarig jubileum van de kerk in 1993 door de parochianen aangeboden aan het kerkbestuur. Het vierde raam (Uriël ?) is later geplaatst. Of dit raam ook een geschenk is is niet bekend. (pers. mededeling dhr. Piet van Uden)

Bron
H.L.J. Kolks, Rondom St. Judocus. De 100-jarige kerk van Hernen en Leur (1993)
A.G. Schulte, ‘Hernen’ in: Het land van Maas en Waal. De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst (‘s Gravenhage, 1986) 421-432
Parochie-archief Judocuskerk, beheerd en geïnventariseerd door Historische Vereniging Tweestromenland

 

 

 

In de apsis van het  noordertransept 4 rondboogramen  van pater Lando van den Berg O.F.M. uit 1950 voorstellende de 4 evangelisten met hun symbolen

Positie 2
Evangelist Lucas met gevleugeld rund

Positie 3
Evangelist Marcus met gevleugelde leeuw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positie 4
Evangelist Johannes met adelaar

Positie 5
Evangelist Mattheus met mensfiguur/engel

 

 

In de apsis van het priesterkoor 4 heiligen die bekend staan door hun eerbied voor de eucharistie uit ca. 1925 gemaakt door Atelier Fr. Nicolas & Zn, naar ontwerp van Joan Collette.

Positie 6
H. Clara met monstrans

Positie 7
H. Paschalis Baylon O.F.M. met monstrans

Positie 8
H. Juliana van Falconieri met ciborie

 

 

 

 

 

 

 

Positie 9
H. Nicolaas Pieck met strop, Franciscaans priester, één der Martelaren van Gorcum

 

Decoratief ornamentraam, voorbeeld

In de apsis van het zuidertransept 4 engelenramen, in 1993 geplaatst door Atelier J. Lelieveld & Zonen uit Den Bosch bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Judocuskerk. De ontwerper is niet bekend, een atelierontwerp?

Positie 10
Aartsengel Raphaël met pelgrimsstaf (schenking parochie, ca f 6.200, parochie-archief)

Positie 11
Aartsengel Michaël als ridderfiguur (1992, schenking van een parochiaan, f 6.014,25, parochie-archief)

Positie 12
Aartsengel Gabriël met lelietak (schenking van een parochiaan, ca. f 6.200, parochie-archief)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positie 13
Engel die bazuin blaast (zevende engel uit de Apocalyps 11:15? Uriël?)

 

Positie 1, toegangsportaal
twee raampjes ter herinnering aan de bouw van de kerk in 1892

contact

Wilt u meer informatie, heeft u vragen of heeft u zelf meer informatie? Laat uw gegevens achter en ik neem zo spoedig mogelijk contact op.

Uw gegevens worden niet opgeslagen op deze website maar uitsluitend gebruikt om contact op te nemen.