Hernen, Judocuskerk

De kerk

De kerk

De H. Judocuskerk te Hernen is gebouwd in 1893 naar een ontwerp van architect-aannemer Pier Stornebrink ( Wirdum, 1853-Roermond, 1910). Bouwkosten  f. 58.317 (begroot f 32.732,50)
Het is een driebeukige kruiskerk in neo-romaanse stijl, opvallend door vier grote en zes kleine apsissen. Georiënteerd. Opgetrokken in baksteen, inwendig: baksteen in velerlei soorten, vormen en kleuren. Voor het middenschip een vierkante toren (48m) met apsisvormig toegangsportaal.
Tijdens de bouw van de Judocuskerk was Stornebrink niet alleen architect, maar ook hoofd-aannemer en tevens zijn eigen uitvoerder en opzichter. Geen gelukkige combinatie. Al vrij snel na het gereedkomen van de kerk bleek als gevolg van slecht bouwen en slecht toezicht een ingrijpende restauratie  in 1906 nodig. Uiteindelijk bleek de begroting met liefst 115% te zijn overschreden.
Ter vervanging van de middeleeuwse parochiekerk.
Rijksmonument nr 9312

Bronnen:

H.L.J. Kolks, Rondom St. Judocus. De 100-jarige kerk van Hernen en Leur (1993)
A.G. Schulte, ‘Hernen’ in: Het land van Maas en Waal. De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst (’s Gravenhage, 1986) 421-432
Parochie-archief Judocuskerk, beheerd en geïnventariseerd door Historische Vereniging Tweestromenland

De ramen

De Ramen
In de apsis van het priesterkoor vier rondboogramen uit 1925 met afbeeldingen van heiligen uit de “wereld” van de Franciscanen in een architecturale omlijsting. De ramen zijn geleverd door kunstwerkplaatsen Cuypers & Co. De werkplaats stond na het overlijden van Pierre Cuypers in 1921 onder leiding van zijn zoon Joseph Cuypers, evenals zijn vader een belangrijk architect van vele kerken. Atelier F. Nicolas & Zonen uit Roermond heeft de ramen vervaardigd, naar ontwerp van Joan Collette (info Vincent Collette, kleinzoon). Joan Collette was van 1922 tot 1927 in dienst van kunstwerkplaatsen Cuypers & Co.
De ramen van het priesterkoor zijn geschonken door de familie van pastoor pater Bruno Spruit O.F.M. bij gelegenheid van zijn 40-jarig kloosterjubileum. De opdracht voor de 4 geschilderde raampjes werd verleend aan de heer Cuijpers voor fl 1260 “ad intentionem dantis”. (H.L.J. Kolks, Rondom St. Judocus, bijlage XVII, 1993)
In de apsis van het noordertransept vier rondboogramen uit 1950 met de vier evangelisten naar ontwerp van pater Lando van den Berg O.F.M.
In de apsis van het zuidertransept vier rondboogramen uit 1993 met vier engelen van Atelier J. Lelieveld & Zonen uit Den Bosch. Drie ramen (Michael, Gabriël, Rafaël) zijn bij het 100-jarig jubileum van de kerk in 1993 door de parochianen aangeboden aan het kerkbestuur. Het vierde raam (Uriël ?) is later geplaatst. Of dit raam ook een geschenk is is niet bekend. (pers. mededeling dhr. Piet van Uden)

 

 

 

NOORDERTRANSEPT

In de apsis van het  noordertransept 4 rondboogramen  van pater Lando van den Berg O.F.M. uit 1950 voorstellende de 4 evangelisten met hun symbolen

Positie 2
Evangelist Lucas met gevleugeld rund

Positie 3
Evangelist Marcus met gevleugelde leeuw

 

 

 

 

Positie 4
Evangelist Johannes met adelaar

Positie 5
Evangelist Mattheus met mensfiguur/engel

PRIESTERKOOR

In de apsis van het priesterkoor vier heiligen die bekend staan door hun eerbied voor de eucharistie uit ca. 1925 gemaakt door Atelier Fr. Nicolas & Zn naar ontwerp van Joan Collette.

Positie 6
H. Clara  van Assisi met monstrans
volgeling van H. Franciscus

Positie 7
H. Paschalis Baylon O.F.M. met monstrans

Positie 8
H. Juliana Falconieri met een hostie min of meer met haar handen omklemd tegen de borst gedrukt.

Juliana Falconieri (1270-1341) was een heilige , bekend om haar dienstbaarheid aan de armen, geen Franciscanes. Volgens het verhaal braakte zij een hostie uit op haar borst, de hostie verdween, maar er bleef een afdruk van de hostie met het kruis achter op haar lichaam. Dit is gestileerd uitgebeeld.
Op het oude ordekleed van de Congregatie van de Liefdezusters van de H. Juliana Falconieri, gesticht in 1915, was op de linkerborst een hostie weergegeven. De zusters van de congregatie werden Julianazusters of Juliaantjes genoemd. Ze boden hulp aan arme gezinnen als kraam- en gezinsverzorgsters. (info: Jean Gardeniers)

 

Positie 9
H. Nicolaas Pieck met strop, Franciscaans priester, één der Martelaren van Gorcum

 

Decoratief ornamentraam, voorbeeld

ZUIDERTRANSEPT

In de apsis van het zuidertransept 4 engelenramen, in 1993 geplaatst door Atelier J. Lelieveld & Zonen uit Den Bosch bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Judocuskerk. De ontwerper is niet bekend, een atelierontwerp?

Positie 10
Aartsengel Raphaël met pelgrimsstaf (schenking parochie, ca f 6.200, parochie-archief)

Positie 11
Aartsengel Michaël als ridderfiguur (1992, schenking van een parochiaan, f 6.014,25, parochie-archief)

Positie 12
Aartsengel Gabriël met lelietak (schenking van een parochiaan, ca. f 6.200, parochie-archief)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positie 13
Engel die bazuin blaast (zevende engel uit de Apocalyps 11:15? Uriël?)

TOEGANGSPORTAAL

Positie 1, toegangsportaal
Twee raampjes ter herinnering aan de bouw van de kerk in 1892

contact

Wilt u meer informatie, heeft u vragen of heeft u zelf meer informatie? Laat uw gegevens achter en ik neem zo spoedig mogelijk contact op.

Uw gegevens worden niet opgeslagen op deze website maar uitsluitend gebruikt om contact op te nemen.