Horssen, Antonius Abtkerk

De kerk

Horssen, Antonius Abtkerk

De Kerk
De H. Antonius Abtkerk te Horssen is gebouwd in 1910 naar een ontwerp van architect Caspar Franssen (Tegelen, 1860-Roermond, 1932). Het is een driebeukige basiliek met pseudotransepten in neogotische stijl. (Bij een pseudotransept springen de dwarsarmen maar heel weinig buiten de zijmuren uit.) Een vierkante toren met naaldspits en toegangsportaal, een vijfzijdige koorsluiting. Opgetrokken in donkerrode baksteen. De lengte-as is noordoost-zuidwest (= priesterkoor). Geheel in steen overwelfd. In de lichtbeuk tripletvensters.
Ter vervanging van de te klein geworden parochiekerk waarvan de bouwgeschiedenis nog teruggaat tot in de late middeleeuwen. Het nog bestaande en gerestaureerde kerkgebouw (Bonifatiuskerk) is sedert 2011 in particulier gebruik voor onder meer culturele evenementen en retraite-weekeinden
Rijksmonument nr 22636
De Antoniuskerk is aan de eredienst onttrokken in januari 2019.

De ramen

De Ramen
Alle vensteropeningen zijn beglaasd met figuratieve of niet-figuratieve, decoratieve glas-in-loodramen in neogotische stijl. De ramen zijn geplaatst door Atelier Frans Nicolas & Zonen uit Roermond na 1910. In de koorsluiting vijf hoge lancetramen. Elk raam toont twee concorderende voorstellingen uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament: in het onderste deel van het raam de voorafbeelding uit het Oude testament, in het bovenste deel de overeenkomstige vervulling in het Nieuwe Testament. Bijv. onderin “Jonas uitgespuugd door de walvis” is de voorafbeelding uit O.T. en verwijst naar bovenin “de verrijzenis van Christus uit het graf” is de vervulling in N.T. Daarnaast aan beide zijden van de koorsluiting nog twee decoratieve, hoge lancetramen.
In het oostelijk pseudotransept/Maria-altaar een drielichtvenster met drie symbolische voorstellingen van aanroepingen uit de Maria-litanie van Loreto. De voorstellingen staan voor een achtergrond van blank glas met een decoratieve omlijsting van bladmotieven. De Maria-litanie is een gebed om Maria aan te roepen en te smeken om genade, genezing of een geschenk.
In het westelijk pseudotransept/Joseph-altaar een drielichtvenster met drie christelijke symbolische voorstellingen tegen een achtergrond van blank glas met een decoratieve omlijsting van bladmotieven.
Verder diverse decoratieve ramen met blad en bloemmotieven.

Bron
A,G. Schulte, Horssen in: Het Land van Maas en Waal, de Monumenten van Geschiedenis en Kunst (Den Haag, 1986) 123-129

Rond het priesterkoor negen hoge lancetramen, waarvan vijf figuratieve ramen in de koorsluiting. Op elk figuratief raam zijn twee concorderende afbeeldingen uitgebeeld: onderaan de voorafbeelding uit het Oude Testament en bovenaan  de vervulling uit het Nieuwe Testament . Vergelijk de ramen in de koorsluiting van de Andreaskerk in Weurt

Positie 5=14, 6=13
Decoratieve lancetramen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positie 8
Onder: Gideon en het vlies (Richteren 6:36-40)
Boven: Annunciatie (Maria Boodschap)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positie 9
Onder: Mozes gevonden in een mandje in het riet langs de Nijl door de dochter van de pharao
Boven: Geboorte van Jezus en de aanbidding door de herders

 

Positie 10
Onder: Offer van Isaac door Abraham (op afbeelding niet zichtbaar)
Boven: Kruisiging van Christus/Calvariegroep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positie 11
Onder: Jonas uitgespuwd door de walvis (Jonas 2:1-10)
Boven: Opstanding uit de dood/verrijzenis van Christus

 

 

 

 

 

 

Positie 12
Onder: Profeet Elia vaart in een vurige wagen ten hemel, gadegeslagen door Elisa, zijn opvolger (2Koningen 2:1-12)
Boven: Hemelvaart van Christus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positie 16, ingangsportaal
Decoratieve beglazing van het maaswerk boven ingangsdeur

Positie 17, zangtribune
Decoratieve ornamentramen  van het tripletvenster achter de zangtribune in de noordelijke gevel van de toren

 

 

Positie 4, oostelijk pseudotransept, Maria-altaar
Symbolische voorstellingen van 3 aanroepingen uit de Maria-litanie tegen een achtergrond van blank glas en met een decoratieve omlijsting: Morgenster, Ark van Verbond. Ivoren Toren

Positie 15, westelijk pseudotransept, Josephaltaar
Eveneens 3 symbolische voorstellingen: ??, Schip der kerk, Bloeiende lelietak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ornamentramen

In de gevels van de zijbeuken eenvoudige decoratieve spitsboogramen, met in de kop drie verschillende decoraties in groen, blauw en paars (positie 1, 2 en 3)

De ornamentramen van de tripletvensters in de lichtbeuken zijn op dezelfde wijze gedecoreerd als van die van de zijbeuken (positie 18, 19 en 20)

Ramen in de sacristie (positie 21)

 

 

contact

Wilt u meer informatie, heeft u vragen of heeft u zelf meer informatie? Laat uw gegevens achter en ik neem zo spoedig mogelijk contact op.

Uw gegevens worden niet opgeslagen op deze website maar uitsluitend gebruikt om contact op te nemen.