Maasbommel, Lambertuskerk

De kerk

Maasbommel, Lambertuskerk

De Kerk
De H. Lambertuskerk te Maasbommel is gebouwd in de jaren 1868-1869 naar een ontwerp van architect Cornelis van Dijk (Houten, 1833-1910). Het is een driebeukige basiliek in neogotische stijl met een uitspringende toren met torenspits. Onderin de toren de hoofdingang op de Maasdijk. Lengte-as van zuid naar noord (= priesterkoor), staat loodrecht op de Maasbandijk.
Opgetrokken in baksteen. Bakstenen kruisribgewelf in schoon metselwerk. Grootscheepse renovatie in 1983-1984.
Rond het priesterkoor zeven hoge spitsboogvensters bestaande uit twee hoge lancetramen gescheiden door een middenstijl met in de vensterkop een zespastracering. De vensters in de zijbeuken en de lichtbeuken hebben dezelfde opbouw als de koorvensters, maar zijn minder hoog.
De Lambertuskerk was het eerste ontwerp van van Dijk als zelfstandig architect. Hij heeft de kerk ook in eigen beheer gebouwd, waarschijnlijk samen met zijn broers Willem en Servaas.
De kerk toont sterke verwantschap met de kerk in het naburige Batenburg uit 1874 van dezelfde architect.
Rijksmonument nr 523092

De ramen

De Ramen
Rond het priesterkoor vijf paar opvallend hoge gebrandschilderde lancetramen uit 1919 met in de zespas van de vensterkop eenvoudig uitgevoerde christelijke symbolen. In elk lancetraam is een bijbels figuur of heilige afgebeeld in een architecturale omlijsting in gotische stijl met naamsvermelding. De drie centrale ramen hebben aan de onderzijde nog een extra raamdeel waarin decoratieve zuilen omslingerd met spreukbanden. In de overige vensters ornamentramen met eenvoudige decoratie. Vermeldenswaard is nog het grote decoratieve raam achter de orgeltribune in de zuidgevel van de toren.
Wie de ramen heeft ontworpen en uitgevoerd is niet geheel duidelijk. A.G. Schutte noemt als ontwerper architect H.J. Groenendaal uit Maastricht (bedoelt hij Hubert (J.H.H.) Groenendael (Nunhem, 1868-Maastricht, 1942) ? en als uitvoerder W. Schmitz uit Den Bosch. De heiligenfiguren zijn in 1937 vernieuwd door de firma A. Stroucken & Co uit Rotterdam. (Het glazeniersbedrijf Stroucken is in 1913 opgericht door glazenier Arnold T.A. Stroucken (Rotterdam, 1887- ?) en voortgezet door zijn zoon Arnold T.J (Rotterdam, 1912-1992) eveneens glazenier. Later is het bedrijf voortgezet/overgenomen door glazenier Henk van Kooy (www.henkvankooy.nl) in Rotterdam.
Volgens Schutte gaan de ontwerpen waarschijnlijk terug op eerdere ontwerpen voor de drie middelste ramen van de hand van dr. Xav. Smits. Dr. Xavier C.F. Smits (Den Dungen, 1876-Reek, 1937) was priester, kunsthistoricus, docent en medeoprichter van het Bisschoppelijk Museum in Den Bosch. Pastoor van de Antonius Abt- parochie in Reek (1923-1937).

Devotiekapel
In de devotiekapel twee gebrandschilderde ramen uit 1898 waarop in drie panelen de verschijning van Maria aan twee herderskinderen in La Salette (Franse Alpen) wordt uitgebeeld. De maker van de ramen is onbekend.
Maasbommel is de enige plaats in Nederland waar O.L. Vrouw van La Salette wordt vereerd. In 1846 zou Maria aan twee herderskinderen Melanie Calvat (14j) en Maximin Giraux (12j) zijn verschenen. Pastoor van Tilborg plaatste in 1892 na een bezoek aan de basiliek van La Salette een houten beeldengroep van Maria en de twee kinderen in de Lambertuskerk. De beelden zijn een getrouwe reproductie van de bronzen originelen die de pastoor in de basiliek gezien had. Sinds 1892 wordt O.L. Vrouw van La Salette in Maasbommel vereerd en kan Maasbommel als een (bescheiden) bedevaartplaats beschouwd worden. (Bron: Meertens Instituut, www.meertens.knaw.nl/bedevaart).

Bron
A.G. Schulte, Maasbommel in: Het Land van Maas en Waal, de Monumenten van Geschiedenis en Kunst (Den Haag, 1986) 287-291

 

 

Priesterkoor

 

Positie 3
Profeet Isaias/Jesaja en aartsvader Abraham

Positie 4
Priester en koning Melchisedech en Johannes de Doper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positie 5
Johannes de Evangelist en apostel Petrus
Op de banderol bij Johannes de tekst vlg Johannes 1:14: “Het Woord is vleesch geworden en heeft onder ons gewoond”.
Op de banderol bij Petrus de tekst vlg Matth 16:16: “Gij zijt de Christus de zoon van den levenden God”.

 

 

 

Positie 6, middenraam
Cleophas en Metgezel (Emmaüsgangers)
Op de banderol bij Cleophas de tekst vlg Lucas 24:29: “Heer blijf bij ons want het wordt avond”.
Op de banderol bij Metgezel de tekst vlg Lucas 24: 31 “en zij herkenden Hem aanhet breken des broods”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positie 7
H..Lambertus, patroonheilige van de kerk in Maasbommel, bisschop van Maastricht
H. Willibrordus,  missionaris en eerste aartsbisschop van Utrecht
Op de banderol bij Lambertus de tekst vlg Johannes 20:21: Gelijk  de Vader mij gezonden heeft zoo zend ik U”.
Op de banderol bij Willibrordus de tekst vlg Mattheus 28:19: Gaat dan en onderwijst alle Volkeren”.

 

 

 

 

Positie 8
H. Augustinus, theoloog en kerkvader , in de handen zijn boek “de civitate dei”.
H. Bernardus van Clairvaux (1090-1153), belangrijk vernieuwer kerkelijk leven, stichtte klooster van Clairvaux en de orde van de Cisterciëncers, in de handen zijn boek “de diligendo deo” (God liefhebben).

 

 

 

 

 

 

 

 

Positie 9
Thomas van Aquino, Dominicaanse theoloog en geleerde, in de handen zijn boek “summa theologiae”.
Alphonsus van Liguori, bisschop en stichter van de orde der Redemptoristen met in de hand zijn boek “Theologia moralis”

 

Positie 1, 2
Devotiekapel, Kapel van Notre Dame de la Salette
Twee vensters met drie ramen waarop  de  verschijning van Maria in La Salette aan twee herderskinderen is afgebeeld.
positie 1: wenende Maria + Maria spreekt tot de herderskinderen
positie 2: hemelvaart van Maria

 

 

 

 

Positie 10
Groot decoratief ornamentraam in de zuidgevel van de toren, voor het grootste gedeelte aan het oog onttrokken door het orgel

Twee voorbeelden van ornamentramen in de zijgevels en de lichtbeukzone.

contact

Wilt u meer informatie, heeft u vragen of heeft u zelf meer informatie? Laat uw gegevens achter en ik neem zo spoedig mogelijk contact op.

Uw gegevens worden niet opgeslagen op deze website maar uitsluitend gebruikt om contact op te nemen.