Molenhoek, O.L. Vrouw van Zeven Smartenkerk

De kerk

Molenhoek, O.L. Vrouw van Zeven Smarten

De Kerk
De Onze Lieve Vrouw van Zeven Smartenkerk te Molenhoek is gebouwd in 1934 in opdracht van de paters Passionisten naar een ontwerp van de architect Joseph Franssen (Roermond, 1893-1968). Joseph is de zoon van de kerkenarchitect Caspar Franssen, die meer dan 50 kerken heeft gebouwd, waarvan acht tussen Maas en Waal.
Joseph Franssen werd geïnspireerd door de romaanse en gotische kerken in Frankrijk en België.
Het is een driebeukige kruisbasiliek in neoromaanse stijl met neogotische elementen (spitsbogen) opgetrokken in baksteen. Aan de buitenkant grijze waalsteen, binnen gele baksteen in schoon metselwerk. De rijzige toren (40 m) staat naast het ingangsportaal. (Bij een basiliek is het middenschip hoger dan de zijbeuken, zodat er ruimte is voor een lichtbeuk.) De lengte-as loopt van noord naar zuid (= priesterkoor). In de apsis van het priesterkoor bevinden zich vijf tweelicht-spitsboogvensters met vensterkop. .
De nieuwe openbare rectoraatskerk van de paters Passionisten is gebouwd tegen de kapel van het toen nog bestaande klooster van de paters. Het klooster (Mater Dolorosa) is in 1975 afgebroken, de kapel uit 1926 doet thans dienst als sacristie van de kerk. In 1981 werd de rectoraatskerk parochiekerk.
De kerk werd gebouwd op verzoek van de Molenhoekse gelovigen onder de nodige tegenwerking van de pastoors uit Mook en Heumen, de zgn. Mookse kwestie.
Het is een kerk met veel kunstwerken: o.a. ramen van Joep Nicolas en Daan Wildschut, wandschilderingen van René Smeets, reliëfs met de zeven Smarten van Maria van Jac Maris, en een piëta van houtsnijder Peter Sellemond.

De ramen

De Ramen
De vijf ramen in de apsis van het priesterkoor uit 1934 zijn ontworpen door Joep Nicolas (Roermond, 1897-Steyl, 1972) in opdracht van de paters Passionisten. De beide buitenste ramen tonen de vier evangelisten weergegeven als hun christelijk symbool, omlijst door blank glas. De drie middelste ramen beelden het lijdensverhaal van Christus uit. Voor de paters Passionisten, de opdrachtgevers, is de gedachtenis aan het lijden van Christus de drijfveer om zich in te zetten voor de mensen die vandaag de dag te lijden hebben. Het tafereel loopt door over beide deelramen.
De overige vensteropeningen zijn beglaasd met ornamentramen. Bijzonder is het grote roosvenster in de noordgevel boven het ingangsportaal.
Op de bovenverdieping van de sacristie (vh. kloosterkapel en niet zichtbaar vanuit de kerk) twee ramen van Daan Wildschut (Grave, 1913-Bunde, 1995) gemaakt rond 1942 tijdens zijn onderduikperiode in het klooster.

Bron
CAM (Culturele Activiteiten Molenhoek), Een Kerk vol Kunst (Molenhoek, 2016)

 

 

In de apsis van het priesterkoor vijf spitsboogramen uit 1934 van Joep Nicolas

Positie 1, uiterst links

De evangelist Mattheus uitgebeeld als engel/gevleugelde mens
De evangelist Marcus, uitgebeeld als gevleugelde leeuw
Het hart met drie spijkers in de vensterkop verwijst naar het passie-embleem van de paters Passionisten

 

 

 

 

 

 

 

 

Positie 5, uiterst rechts

De evangelist Lucas uitgebeeld als gevleugeld rund
De evangelist Johannes uitgebeeld als adelaar
Het hart doorboord door zeven zwaarden in de vensterkop stat voor de zeven smarten van Maria

 

De middelste drie ramen (positie 2,3,4) beelden het lijdensverhaal van Christus uit

 

 

 

 

Positie 2

Maria ontmoet haar zoon Jezus op de kruisweg (vierde statie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positie 3, middenraam

Calvariegroep, Maria met Johannes bij de gekruisigde Jezus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positie 4

De afneming van Jezus van het kruis, de Piëta

 

 

 

 

Ornamentramen

Positie 7
Roosvenster in de voorgevel

Positie 6
Groot spitsboograam in transept

Positie 8
Spitsboogramen in de lichtbeukzone

 

 

In de voormalige bovenkapel (thans bovenverdieping van de sacristie) van het in 1975 afgebroken klooster Mater Dolorosa van de paters Passionisten bevinden zich twee glas-in-loodramen  gemaakt in de oorlogsjaren door Daan Wildschut (Grave, 1913-Bunde, 1995).

Geboorteraam

Het Kindje Jezus op het stro in de stal van Bethlehem, links Maria en rechts Joseph.
Achter Maria staat een herder met een schaap op zijn schouders. De herder heeft het uiterlijk van Daan Wildschut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemelvaartraam

 

 

In de voormalige bovenkapel bevinden zich glas-in-loodramen met afbeeldingen die gewijd zijn aan de devotie van de kloostergemeenschap der Passionisten.
In de spiritualiteit van de orde staat het lijden (passio) van Jezus centraal. Voor de vestiging van klooster en kerk in Molenhoek staat het lijden van Maria centraal.
De onvolledige Latijnse citaten op de ramen zijn moeilijk te interpreteren.
De maker en het jaartal zijn onbekend.

contact

Wilt u meer informatie, heeft u vragen of heeft u zelf meer informatie? Laat uw gegevens achter en ik neem zo spoedig mogelijk contact op.

Uw gegevens worden niet opgeslagen op deze website maar uitsluitend gebruikt om contact op te nemen.