Nederasselt, Antonius Abtkerk

De kerk

Nederasselt, Antonius Abtkerk

De Kerk
De H. Antonius Abtkerk te Nederasselt is gebouwd in de jaren 1890-1891 naar een ontwerp van architect Caspar Fransen (Tegelen, 1860-Roermond, 1932). Het is een driebeukige basiliek in neogotische stijl met een toren met naaldspits waarin zich de hoofdingang bevindt, opgetrokken in grauw-rode baksteen. Bakstenen kruisribgewelven in schoon metselwerk. Drie hoge spitsboogvensters in de koorsluiting. In de lichtbeuk ronde vensters met zespas-tracering. Lengte-as zuid-noord (= priesterkoor).
Samen met de kerk in het Brabantse Beers behoort de kerk tot de eerste opdrachten van Caspar Franssen. ( Volgens Wikipedia zou het oorspronkelijke ontwerp voor de kerk in Nederasselt van Pierre Cuypers zijn. Na aanpassingen in de definitieve vorm ontworpen door Caspar Franssen.)
Ter vervanging van de in 1835 gebouwde Waterstaatskerk op Schoonenburg op de grens van Neder- en Overasselt. De katholieken van beide dorpen gingen in de periode 1729-1891 in het buurtschap Schoonenburg ter kerke. In 1891 werd de parochie gesplitst en kregen beide dorpen elk een eigen Antonius Abtkerk. Een welgestelde parochiaan schonk f 10.000 alsmede een stuk grond voor kerk en kerkhof in Nederasselt.

De ramen

De Ramen
Zowel de figuratieve als de niet-figuratieve ornamentramen zijn ca. 1890 geleverd door Atelier Frans Nicolas & Zonen uit Roermond. In de koorsluiting drie hoge lancetramen met taferelen uit het Nieuwe Testament en afbeeldingen van christelijke symbolen. Zowel het tafereel als het christelijk symbool is aan de onderkant en de bovenkant begrensd door raamdelen, die weelderig versierd zijn met florale motieven. In het priesterkoor aan beide zijden van de koorsluiting twee hoge decoratieve ornamentramen met overwegend florale motieven. De overige spitsboogvensters in de kerk zijn beglaasd met ornamentramen eveneens versierd met overwegend florale motieven.
Opmerkelijk zijn de acht scènes uit het leven van Maria, Joseph en kind Jezus (de H. Familie), afgebeeld in de cirkel van de zespasvensters van de lichtbeukzone. Eenzelfde compostie heeft de beglazing van het ronde zespasvenster boven de hoofdingang.

Bronnen
A.G. Schulte, Nederasselt in: Het Rijk van Nijmegen-Westelijk Gedeelte, de Monumenten van Geschiedenis en Kunst (Den Haag, 1982) 237-241
W. Kuijpers & A. Coppens-Baeten, Een Eeuwfeest rond Sint Antonius Abt, Overasselt en Nederasselt 1891-1991 (Overasselt/Nederasselt, 1991)

 

 

Rondom het priesterkoor drie lancetramen met taferelen uit het Nieuwe Testament en christelijke symbolen, aan beide zijden geflankeerd door twee hoge ornamentramen.

 

 

Positie 8
Pinkstergebeuren, Nederdaling van de H. Geest
Kruis boven Boek symboliseert Geloof

 

 

Positie 9. middenraam
Calvariegroep, Kruisiging van Jezus
Anker symboliseert Hoop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positie 10
Laatste Avondmaal
Kelk met Hostie symboliseert Liefde

 

 

 

 

 

 

 

 

Positie 6=12
Positie 7=11
Hoge decoratieve ornamentramen

In de ronde vensters met zespas-tracering van de lichtbeukzone bevinden zich ramen met scènes uit het familieleven van Joseph, Maria en Jezus (de H. Familie).

Westelijke lichtbeuk

Positie 2
De annunciatie, Maria Boodschap

Positie 3
De geboorte van Jezus

Positie 4
De opdracht in de tempel

 

Positie 5
De kroning van Maria

 

Oostelijke lichtbeuk

 

Positie 13
De dood van Joseph

Positie 14
De H. Familie in de timmewerkplaats van Josep

Positie 15
De vlucht naar Egypte

 

 

 

Positie 16
Het huwelijk van Joseph en Maria

 

 

 

Positie 1
Boven de hoofdingang onder in de toren een rond venster met zespas-tracering met een afbeelding van Antonius Abt, de patroonheilige van de kerk.

In de zijbeuken drielichtvensters met ornamentramen

In de doopkapel (positie 17) decoratieve ornamentramen

contact

Wilt u meer informatie, heeft u vragen of heeft u zelf meer informatie? Laat uw gegevens achter en ik neem zo spoedig mogelijk contact op.

Uw gegevens worden niet opgeslagen op deze website maar uitsluitend gebruikt om contact op te nemen.