Niftrik, Damianuskerk

De kerk

Niftrik, Damianuskerk

De Kerk
De H. Damianuskerk te Niftrik is gebouwd in de jaren 1941-1942 naar een ontwerp van architect Frederik/Frits Schütz (Beesel, 1905-Den Bosch, 1948) in de bouwstijl van de Delftse School. (Een stroming binnen het traditionalisme rondom de Delftse hoogleraar Grandpré Molière. Deze stijl wordt onder meer gekenmerkt door het vrijwel uitsluitend gebruik van baksteen, hoge pannendaken en elementen van romaanse architectuur.) Eenvoudige dorpskerk met hoog zadeldak, steunberen tegen de zijgevels, opgetrokken in baksteen en spaarzame details in tufseen.  Zaalkerk met altaar in apsis, doopkapel onder de zangtribune. De toren staat niet in het verlengde van het schip, maar is op de hoek van het schip gebouwd. Hoofdingang in de toren aan de zuidzijde. Opvallende torenspits eindigend in ui-vormige top. Lengte-as NW-ZO (= priesterkoor).
Ter vervanging van de neogotische kerk uit 1892 van architect Caspar Franssen. De kerk werd op 10 mei 1940 door het Nederlandse leger opgeblazen om een vrij schootsveld te creëren.

Bron

httos://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Damianuskerk

De ramen

De Ramen
Alle ramen in de kerk zijn gemaakt naar een ontwerp van Pierre van Rossum (Herpen, 1919-V.S.2003), in de periode tussen ca. 1944 en 1951. Enkele ramen zijn gesigneerd. Waarschijnlijk zijn ze ook allemaal vervaardigd en geplaatst door Atelier Siero uit Kampen. Pierre van Rossum was van 1946-1949 verbonden aan glasatelier Siero. Geen ornamentramen in de kerk. Van de ornamentramen in de sacristie zijn de maker en het jaar van plaatsen onbekend.

Bronhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Pierre van Rossum

INGANGSPORTAAL
Positie 1

Verdrijving uit de tempel, tekst “Mijn huis is een huis van gebed”
Gesigneerd linksonder: Pierre v Rossum Atelier “Siero” KAMPEN 1946

NOORDGEVEL

Positie 2
St. Antonius van Padua (1951)
Een van de populairste heiligen, patroonheilige van de Franciscanen, wordt aangeroepen om zoekgeraakte voorwerpen terug te vinden. Afgebeeld in franciscaans habijt en koord met 3 knopen (de 3 geloften: zuiverheid, armoede, gehoorzaamheid).

Positie 3
St. Joseph (1950)
Voedstervader van Jezus, bruidegom van Maria, timmerman. Afgebeeld met timmermansgereedschap en bloeiende lelietak.

 

Positie 4
Johannes de evangelist (1948)
Een van de 12 apostelen, schrijver van vierde evangelie en de Openbaring (Apocalyps). De adelaar is zijn attribuut. Afgebeeld met papyrusrol en een kelk waaruit een slang kronkelt.
Kelk met slang verwijst naar gifbeker die hij dronk zonder nadelige gevolgen.

PRIESTERKOOR

Positie 5
Jezus den Koning /Majestas Domini (1946)
gemaakt door Atelier Siero uit Kampen

 

ZUIDGEVEL

Positie 6
St. Damianus (1947)
Beschermheilige van deze kerk.
Damianus is de patroonheilige van de apothekers en wordt vaak afgebeeld met een zalfpot of vijzel. Hier afgebeeld met zalfpot en pelgrimsstaf.
Zijn tweelingbroer Cosmas is de patroonheilige van de artsen en wordt afgebeeld met een urineglas

Positie 7
Maria koningin der vrede (1950)
Zij wijst naar vredesduif met olijftak in bek.

Positie 8
St. Isidorus (1947)
Patroonheilige van de boeren
Afgebeeld met spade en handploeg.

DOOPKAPEL

Positie 9
Doop in de Jordaan (gesigneerd: Van Rossum 1944)
Jezus staande in de Jordaan wordt gedoopt door Johannes de Doper die wijst naar de duif (= H. Geest) rechtsboven.
Tekst “deze is mijn welbeminde zoon in wie ik mijn welbehagen heb”

Positie 10
Het Doopsel (1944) (gesigneerd: Van Rossum 1944)
Een priester doopt de pasgeborene in bijzijn ouders. De duivel slaat op de vlucht.
Tekst “ik doop u in den naam van den Vader den Zoon en den H. Geest ”

 

NOORDERKAPEL/MARIAKAPEL

Positie 11
Pasgeboren Jezus in de stal van Bethlehem (gesigneerd rechtsonder:  Atelier Siero Pierre v Rossum KAMPEN 19..)

Positie 12
Joseph en Maria/Man en vrouw

 

 

SACRISTIE

Ornamentramen met in het midden christelijke symbolen en figuren

contact

Wilt u meer informatie, heeft u vragen of heeft u zelf meer informatie? Laat uw gegevens achter en ik neem zo spoedig mogelijk contact op.

Uw gegevens worden niet opgeslagen op deze website maar uitsluitend gebruikt om contact op te nemen.