Overasselt, Antonius Abtkerk

De kerk

Overasselt, Antonius Abtkerk

De kerk
De H. Antonius Abtkerk te Overasselt is gebouwd in 1891 naar een ontwerp van Architect Carl Weber (Köln, 1820-Roermond, 1908). Het is een driebeukige kruisbasiliek in neoromaanse stijl, opgetrokken in baksteen. Heeft een inwendige vieringkoepel die van buiten niet zichtbaar is. Van binnen doet de kerk aan een koepelkerk denken, van buiten lijkt het een kruisbasiliek. De lengte-as loopt van NW naar ZO (= priesterkoor). In de westgevel een rechthoekige klokkentoren op de noordwestelijke hoek. De tweede geplande toren op de zuidwestelijke hoek werd door geldgebrek niet uitgevoerd. De Overasseltse kerk is een zeldzaam voorbeeld van een neoromaanse kerk te midden van overheersende neogotische kerkgebouwen tussen Maas en Waal.
Carl Weber bouwde 33 kerken, aanvankelijk in neogotische stijl, later in neoromano-gotische stijl. De kerk in Overasselt is de laatste die Weber gebouwd heeft.
De Antoniuskerk in Overasselt wordt gerekend tot de koepelkerken die Weber in de laatste fase van zijn werkzaamheden ontwierp. De kerk is van het type  waarbij de koepel alleen van binnen zichtbaar is , maar aan de buitenzijde schuil gaat onder het zadeldak.
Carl Weber stond bekend als een bekwaam architect, maar ook als een architect van dure kerken. Bovendien had hij de gewoonte de bouwprojecten in eigen beheer uit te voeren en alle werkzaamheden apart aan te besteden, waardoor de begroting regelmatig fors werd overschreden. Een voorbeeld van dit laatste zijn de kosten van de kerk in Overasselt: bij oplevering  bleken de totale bouwkosten van kerk + pastorie fl 60.200 te bedragen, fl 24.000 (66%) boven de begroting. Gelukkig voor bouwpastoor van Esch had een welgestelde familie zich garant gesteld voor overschrijdingen.
Rijksmonument nr 523921
Ter vervanging van de in 1835 gebouwde Waterstaatskerk op Schoonenburg op de grens van Neder- en Overasselt. De katholieken van beide dorpen gingen in de periode 1729-1891 in het buurtschap Schoonenburg ter kerke. In 1891 werd de parochie gesplitst en kregen beide dorpen elk een eigen Antonius Abtkerk.

Bronnen
A.G. Schulte Overasselt in: Het Rijk van Nijmegen-Westelijk Gedeelte, de Monumenten van Geschiedenis en Kunst (Den Haag, 1982) 256-260
W. Kuijpers & A. Coppens-Baeten, Een Eeuwfeest rond Sint Antonius Abt, Overasselt en Nederasselt 1891-1991 (Overasselt/Nederasselt, 1991)
André van Deursen, Carl (Karel) Weber 1820-1908, van stukadoorsgotiek tot koepelkerk (Hilversum, 2020)

De ramen

De Ramen
De rondboogvensters zijn alle beglaasd met ornamentramen. Maker en jaartal zijn onbekend, vermoedelijk atelierontwerp van  Atelier Frans Nicolas & Zonen uit Roermond ( of Atelier Derix uit Goch?) Alleen het raam boven de toegangsdeur naar de kerk en de ramen in de Mariakapel zijn figuratief. Maker en jaartal van de ramen in de Mariakapel zijn eveneens onbekend.

 

 

 

Keurrijke decoratieve ornamentramen met cirkels en andere geometrische patronen

 

Zijbeuken
Twee verschillende rondboogramen

 

 

Apsis transeptarmen
Vijf hoge rondboogramen, drie verschillende composities, symmetrisch gerangschikt

Apsis priesterkoor
Vijf dezelfde hoge  rondboogramen

Ingangsportaal in voorgevel
Rondboogvormig ornamentraam boven ingangsdeur met tekst “domus dei porta coeli”
Boven de deur in de kerk een decoratief ornamentraam met Christusfiguur.

 

Westgevel

Groot rond ornamentraam, orgeltribune, in kerk vrijwel onzichtbaar achter orgelpijpen
Decoratief ornamentraam

 

 

Koorkapel

Decoratief rondraam met bladvormige versieringen

 

Lichtbeukzone

Rond bovenraam in priesterkoor
Drie gekoppelde rondboogvensters plus een oculus in de lichtbeuk van middenschip

 

MARIA-KAPEL

In de kapel staat een staak-Madonna uit ca 1840
Achter het beeld drie rondboograampjes met christelijke symbolen ( anker = hoop, kruis = geloof, kelk+hostie = liefde)
In de deur Maria met Jezus op de arm op de maansikkel (Onze Lieve Vrouwe van de Maaskant)
Maker en jaar van plaatsen zijn onbekend

contact

Wilt u meer informatie, heeft u vragen of heeft u zelf meer informatie? Laat uw gegevens achter en ik neem zo spoedig mogelijk contact op.

Uw gegevens worden niet opgeslagen op deze website maar uitsluitend gebruikt om contact op te nemen.