Wamel, Victorkerk

De kerk

Wamel, Victorkerk

De Kerk
De H. Victor & Gezellenkerk te Wamel is gebouwd in de jaren 1953-1954 naar een ontwerp van architect Johannes van Halteren (Amsterdam,1893-Den Bosch,1973). Het is een driebeukige basiliek met twee kleine transeptarmen en een terzijde staande klokkentoren, in de traditionalistische vooroorlogse katholieke bouwtraditie met elementen van de Delftse School. Priesterkoor met halfronde apsis, georiënteerd, opgetrokken in baksteen. Geheel overwelfd met baksteen. Gebouwd in de tijd van de wederopbouw.
Ter vervanging van de tijdens WO II verwoeste neogotische kerk van architect Cornelis van Dijk uit 1882.

De ramen

De Ramen
In de koorapsis achter het altaar drie rondboog glas-in-loodramen uit 1956 met afbeeldingen van Paulus, Christus Koning en Petrus gemaakt door de Nijmeegse kunstenaar Wim van Woerkom (Nijmegen, 1905-1998). Als ontwerper en glazenier van kerkelijke kunst kreeg hij vele opdrachten in Nijmegen en omgeving.
In de Doopkapel/Mariakapel twee rondboogramen uit 1957 van Pieter Geraerdts (Rheden,1911-Leiden,1978). De ramen zijn geschonken door een nakomeling van Petrus Schuyt, burgemeester van Wamel in de jaren 1907-1927 (pers.med. mevr. Femke Zondag). Pieter Geraedts was een kunstschilder, beeldhouwer en glazenier die woonde en werkte in Warmond. Gespecialiseerd in religieuze kunst.
In de overige vensteropeningen eenvoudige ramen met kleurloze ruitjes gevat in loodlijsten.
De kerk bezit bovendien drie monumentale keramische beelden van beeldhouwer Jac Maris (Maagdenburg,1900-Nijmegen,1996). In zijn voormalig atelier te Heumen is thans het Jac Maris-museum gevestigd.

Bron
A.G. Schulte, Wamel in: Het Land van Maas en Waal, de Monumenten van Geschiedenis en Kunst (Den Haag, 1986)201-204
Stichting Historie Wamel, Nieuwsbrief, juli 2019, Kerkelijke kunst

 

 

 

 

APSIS PRIESTERKOOR

 

 

 

v.l.n.r.
Paulus, met de bekering van Saulus voor de poorten van Damascus

Christus Koning (middenraam)

 

 

 

 

 

Petrus met de sleutels en Petruskruis (Latijnse kruis met dwarsbalk beneden)
bovenin Christus voor Pilatus

 

DOOPKAPEL/MARIAKAPEL

 

Maria en de pasgeboren Jezus in de kerststal met de os en de ezel

Piëta

De twee ramen symboliseren samen het leven tussen geboorte en dood.

 

 

contact

Wilt u meer informatie, heeft u vragen of heeft u zelf meer informatie? Laat uw gegevens achter en ik neem zo spoedig mogelijk contact op.

Uw gegevens worden niet opgeslagen op deze website maar uitsluitend gebruikt om contact op te nemen.