Batenburg, Victorkerk

De kerk

Batenburg, Victorkerk

De kerk
De Sint Victorkerk te Batenburg is gebouwd in de jaren 1873-1875 naar een ontwerp van architect Cornelis van Dijk (Houten, 1833-1910). Het is een driebeukige basiliek in neogotische stijl met een markante toren met naaldspits en het ingangsportaal gelijkvloers met de Maasdijk. De kerk staat met zijn lengte-as loodrecht op de maasbandijk. De lengte-as is ZO-NW (= priesterkoor). Opgetrokken in rode baksteen. Heeft een bakstenen kruisribgewelf in schoon metselwerk. Veel gelijkenis met de naburige kerk in Maasbommel van dezelfde architect.
Een bijzonder royale schenking van moeder en zoon Steeg uit Lienden maakte de bouw van de kerk mogelijk. Restauratie in de jaren 2008-2012 mede door vrijwillige inzet van de parochianen. Ter vervanging van de Waterstaatskerk uit ca. 1825.
Rijksmonument nr 8718
Onttrokken aan de eredienst juli 2019. Verkocht.
De parochianen kunnen voor lithurgievieringen sindsdien terecht in hun voormalige middeleeuwse parochiekerk de “oude” Sint Victorkerk.

 

De ramen

De Ramen
De kerk bezit fraaie figuratieve ramen van Atelier Frans Nicolas & Zonen uit Roermond en van Willem Mengelberg (Rijsenburg, 1897-Zeist, 1969). Rond het priesterkoor zeven hoge spitsboogvensters elk bestaande uit twee lancetramen gescheiden door een middenstijl met in de vensterkop een zespas-tracering. Beglaasd met gebrandschilderde ramen van Atelier Frans Nicolas & Zonen. De drie centrale ramen zijn aangebracht in 1922, de andere vier in 1924. Afgebeeld zijn kleurrijke taferelen uit de Bijbel en voorstellingen van heiligen, in een omlijsting van architecturale motieven in gotische stijl met in de traceringen christelijke symbolen en bijbelse figuren. Eenzelfde compositie hebben de hoge ramen van de spitsboogvensters achter de zangtribune in de zuidgevel van de toren, de doopkapel en de Mariakapel. Geplaatst in 1922. Verder nog twee kleurrijke zespasramen in het toegangsportaal onder in de toren.
In de beide zijgevels van de zijbeuken bevinden zich drie spitsboogvensters (elk venster heeft twee ramen gescheiden door een middenstijl) met gebrandschilderde glas-in-loodramen waarop de 10 geboden zijn uitgebeeld. Deze ramen zijn gemaakt door Willem Mengelberg in de periode 1934-1941. Ze waren jarenlang spoorloos verdwenen, maar tijdens de laatste restauratie werden zes ramen teruggevonden. Na een opknapbeurt konden ze in 2010 weer teruggeplaatst worden. Van de vier ontbrekende ramen zijn geen gegevens bekend (nooit gemaakt, nog niet gevonden, vernield?).

Bron
A.G. Schulte, Batenburg in: Het Land van Maas en Waal, de Monumenten van Geschiedenis en Kunst (Den Haag, 1986) 370-375

In het PRIESTERKOOR 7 lancetramen van Atelier Frans Nicolas & Zonen.

Positie 8
H. Antonius van Padua +H. Thomas van Aquino met kelk en hostie
In de zespas van de vensterkop een pelikaan

Positie 9
H. Clara + H. Juliana van Luik/Juliana van Cornillon
In de zespas van de vensterkop een cherubijn

Positie 10
Aanbidding door de herders van de pasgeboren Jezus
In de zespas van de vensterkop Mozes, onderin H. Johannes de Doper + H. Johanna Francisca de Chantal

 

Positie 11 (middenraam)
Het laatste avondmaal
In de zespas van de vensterkop Daniël, onderin H. Margaretha-Maria Alacoque + H. Gerardus

Positie 12
Hemelvaart van Christus
In de zespas van de vensterkop profeet Micheas(?), onderin Johannes de Evangelist + H. Gertrudis, abdis

 

Positie 13
Heilig Hart en Margaretha-Maria Alacoque
In de zespas van de vensterkop Heilig Hart

 

Positie 14
H. Antonius van Padua met monstrans en knielende ezel
In de zespas van de vensterkop lelies

In de ZIJGEVELS van de ZIJBEUKEN 6 ramen van Willem Mengelberg  waarin de 10 geboden zijn uitgebeeld (6 van de 10 geboden, 4 ramen ontbreken, hun lot is onbekend)

 

Positie 5
4e gebod: Heiligt de Dag des Heren
De sprokkelaar (Numeri 15: 32-37) tekst:” Wees gedachtig dat gy den dag des Heeren heiligt”

Positie 6
3e gebod: Gij zult de Naam des Heren niet misbruiken
Ezechias en Rabsaces (Jesaja 36) tekst: “Gy zult den Naam van den Heer uwen God niet zonder reden gebruiken”

Positie 7
2e gebod: Gij zult geen afgoden vereren
Het gouden kalf (Exodus 32) tekst:” ik ben de Heer uw God, Gy zult geen afgoden vereeren, maar My alleen aanbidden en boven alles beminnen”

 

Positie 15
6e gebod: Gij zult geen onkuisheid begeren
David en Bethsabee (2 Samuel 11) tekst:” Gy zult geen onkuischheid begeeren”

Positie 16
9e gebod: Gij zult geen valse getuigenis afleggen
De schone Susanna (Daniël 13) tekst:”Gy zult tegen Uw naaste geen valsche getuigenis geven”

Positie 17
10e gebod: Gij zult niet onrechtmatig begeren
Achab en Naboth (1Koningen 21) tekst:”Gy zult niet onrechtvaardig begeeren wat uw naaste toebehoort”

Positie 2
TORENVENSTER/ZANGTRIBUNE: Gregorius I, de grote en David, in de zespas van de vensterkop H. Caecilia

Positie 1
Toegangsportaal in de toren: 2 zespassen met in de cirkel een cherubijn en het christusmonogram IHS

 

 

 

MARIAKAPEL

Positie 3
Calvariegroep, naast de gekruisigde Christus Maria, Johannes de evangelist en Maria Magdalena

Positie 4
Opdracht in de tempel

DOOPKAPEL

Positie 18
H. Familie in de timmermanswerkplaats van Joseph

 

 

 

Positie 19
Doop in de Jordaan, Christus wordt gedoopt door Johannes de Doper met de tekst “ecce agnus dei”

contact

Wilt u meer informatie, heeft u vragen of heeft u zelf meer informatie? Laat uw gegevens achter en ik neem zo spoedig mogelijk contact op.

Uw gegevens worden niet opgeslagen op deze website maar uitsluitend gebruikt om contact op te nemen.